Xiamen Lude Ribbons & Bows Co., Ltd.
Đảm bảo thương mại
Nhà cung cấp hỗ trợ Thương mại Đảm bảo - Một dịch vụ miễn phí bảo vệ các đơn đặt hàng của bạn từ thanh toán đến giao hàng.
Giới hạn đảm bảo thương mại của các nhà cung cấpUS $314,000

 

Main Categories

New Products
Printed Ribbon
Satin Ribbon
Grosgrain Ribbon
0,05 US$ - 0,50 US$/Yard
50000 Yard(Min. Order)
0,01 US$ - 0,15 US$/Cái
100 Cái(Min. Order)
0,015 US$ - 0,35 US$/Yard
3000 Yard(Min. Order)

 

 

Sản phẩm xếp hạng hàng đầu